ROOZ Amsterdam Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Begrippen & toepasselijkheid 
- Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ROOZ Amsterdam zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij ROOZ Amsterdam zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
- Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
- Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


Prijzen & kosten
- Alle prijzen die op de website van ROOZ Amsterdam staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.
- Er worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf € 50,00 binnen Nederland.
- De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht bedragen € 15,00 voor Europa en € 30,00 buiten Europa.
- Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.
- Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ROOZ Amsterdam bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
- Type- en drukfouten voorbehouden.
 
Leveringen
- ROOZ Amsterdam streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 werkdagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn proberen we binnen 5-6 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 5-6 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u hiervan binnen enkele dagen via e-mail op de hoogte gesteld worden.
- ROOZ Amsterdam is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door onze logistieke partners.
- ROOZ Amsterdam is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
- ROOZ Amsterdam betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van ROOZ Amsterdam worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.
 
 
Betalingsmogelijkheden
- De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd kan de klant de overeenkomst ontbinden.
- Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, VISA, MasterCard, American Express en PayPal. Bij betaling met VISA, MasterCard en American Express behoudt ROOZ Amsterdam zich het recht om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimste is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.
- Bij betalingen met IDEAL en credit card wordt er gebruikt gemaakt van internetkassa Cardgate. De payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. De transacties worden uitgevoerd volgens strikte veiligheidseisen.
 
Reclamatie & retourneren
- Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. ROOZ Amsterdam raadt u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. ROOZ Amsterdam zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
- Indien er binnen 7 dagen door ROOZ Amsterdam geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaan wij er van uit volledig aan onze verplichtingen te hebben voldaan. 
- U heeft  het recht de door ROOZ Amsterdam geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en het retourformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.
- Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ROOZ Amsterdam de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.
- Wanneer de door ROOZ Amsterdam afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
 
Aansprakelijkheid
- Iedere aansprakelijkheid van ROOZ Amsterdam, van het personeel en de producten van ROOZ Amsterdam voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten.
- ROOZ Amsterdam is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
- ROOZ Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ROOZ Amsterdam.
- De aansprakelijkheid van ROOZ Amsterdam is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
- Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ROOZ Amsterdam, dan wel tussen ROOZ Amsterdam en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ROOZ Amsterdam, is ROOZ Amsterdam niet aansprakelijk tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ROOZ Amsterdam.
 
Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van ROOZ Amsterdam opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als ROOZ Amsterdam het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij ROOZ Amsterdam of bij de toeleveranciers van ROOZ Amsterdam.
 
Privacy
ROOZ Amsterdam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons vertrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Ons concept (naam en model) is vastgelegd bij het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie onder nummer 003378702-0001.Bedrijfsgegevens
ROOZ Amsterdam
Postbus 59791
1040LG Amsterdam
Administratie: Waag 28, 3961 LZ Wijk bij Duurstede
Nederland
KVK: 30205037
BTW: NL001940651B34
Bankrekening: NL34KNAB0258033649